برچسب: ایجاد کد کپچا در وردپرس

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
استاندارد

افزونه Captcha | بهترین افزونه امنیتی کپچا وردپرس نسخه ۵.۱.۵

افزونه Captcha | بهترین افزونه امنیتی کپچا وردپرس نسخه ۵.۱.۵     افزونه Captcha | بهترین افزونه امنیتی کپچا وردپرس : ﺣﺘﻤﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ در ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎزﮐﺮدن ﺻﻔﺤﺎتی مانند ﺗﻤﺎس با ما و ﯾﺎ ﻓﺮم ﻫﺎی ورود یا نظرات و… در ﻣﯿﺎن ﻓﯿﻠﺪ ﻫﺎ و ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی دیگر ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ یا

دانلود

لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید