برچسب: خواص پس زمینه در CSS

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
استاندارد

تنظیمات تصویر پس زمینه در css

تنظیمات تصویر پس زمینه در css تصویر پس زمینه در css در css با ویژگی background-image می توانید یک پس زمینه برای عناصر html تعریف کنید. در حال پیش فرض، تصویر مرتب تکرار می شود و کل عنصر را پوشش می دهد. شما به سادگی می توانید یک تصویر پس زمینه برای کل صفحه وب

دانلود

لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید